Generelle Regler


 1. Rygning er ikke tilladt i hallen, og må kun foregå udenfor. (Dette gælder også e-cigaretter, snus etc.)
 2. Holstebro LAN har nul tolerance overfor alkohol og stoffer. Medbringelse eller indtagelse af alkohol eller stoffer under eventet er strengt forbudt. Dette vil medføre direkte bortvisning uden mulighed for at få pengene fra billeten refunderet.
 3. Overtrædelse af loven som f.eks. at piratkopiere, eller overtrædelse af den danske lov om ophavsret, ved at stille software til rådighed for andre, er ikke tilladt under Holstebro LAN. Der vil også blive slået hårdt ned på overtrædelser af andre lovgivninger under tilstedeværelsen af Holstebro LAN.
 4. Medbragt udstyr er på eget ansvar, hvilket betyder at Holstebro LAN ikke påtager sig ansvar ved hærværk, tyveri eller andet.
 5. Skulle der ske noget med deltageren, altså pådrager vedkommende sig fysiske skader, påtager Holstebro LAN sig ikke ansvaret for deltagerens skader og der kan derfor ikke rejses erstatningskrav.
 6. Deltagerene skal altid rette sig efter Crews anvisninger.
 7. Det er deltagerens eget ansvar, hvis personen er i besiddelse af ulovligt software.
 8. Det er ikke tilladt at chikanere andre deltagere eller crew under Holstebro LAN, og Holstebro LAN opfordrer derfor til god tone under eventet.
 9. Det er ikke muligt at komme ind til Holstebro LAN uden gyldig billet.
  stk. 1 Gæstebilletter kan købes i entreen.
 10. Det er ikke tilladt at tilslutte elektriske apparater som vindblæsere, kaffemaskiner, el kedler etc. direkte i stikdåserne.
  stk. 1 Det er muligt at tilslutte elektriske apparater andre steder i hallen, ved tilladelse fra Crew.